به علت اختلاف آب و هوای (داخل و خارج) در زمستان و پایین آمدن حرارت ،عرق و بخار روی شیشه دوجداره حاصل می‌شود.
افزودن دیدگاه