قیمت درب و پنجره لیفت اند اسلاید

این سیستم با نام MTS143 شناخته می شود و با توجه به بزرگی و سنگینی پروفیل، امکان پیاده سازی برای ابعاد بزرگ تا 400 کیلوگرم برای هر بازشو را دارد. در این سیستم یراق آلات از نوع مرغوب زیگنیا و روتو آلمان و ... استفاده می گردد.