مشخصات پروژه آقای علیزاده - رامسر:

ساخت نمای کرتین وال همراه با شیشه ی 6 و 6 دودی دوطرف سکوریت

نمای لامل فیسکپ(face cap) همراه با رینفورس(reinforce) تقویتی - بار آکپا مشکی انادایز مات (MP4)