پروژه 272 واحدی اطبا آبشار

مشخصات:

پروفیل کرتین وال آکپا با چسب سیلیکون،

اجرای شیشه دوجداره لمینت و 6 میل دودی سکوریت

پروژه 272 واحدی اطبا آبشار

پروژه 272 واحدی اطبا آبشار

پروژه 272 واحدی اطبا آبشار

پروژه 272 واحدی اطبا آبشار

پروژه 272 واحدی اطبا آبشار

پروژه 272 واحدی اطبا آبشار

پروژه 272 واحدی اطبا آبشار