پروژه 272 واحدی اطبا آبشار

مشخصات پروژه ی بزرگ 272 واحدی اطبا آبشار:

شیشه: دوجداره 6 میل برنز سکوریت + 6 میل ساده سکوریت همراه با چسب سیلیکون