پروژه آقای عزیزی - صمدیه

مشخصات پروژه آقای عزیزی - صمدیه:

پروفیل: ویترینی پیمان تهران

یراق آلات: هرکولز لولایی سنگین

شیشه: 10 میل سکوریت