حمام مستر روم _آقای سرمدیان

مشخصات پروژه حمام مستر روم _آقای سرمدیان:

پروفیل: 

یراق آلات: سیستم یراق آلات ایتالیایی

رنگ:

شیشه: سکوریت 10 میل خم