پروژه آقای قیاسی نیا _شهرکرد

مشخصات:

راه پله شیشه ای

نرده ها : لمینت 6 میل دو طرف سکوریت

پله ها: 3 عدد 10میل لمینت سکوریت همراه یراق