پروژه برج شاراکس کیش

مشخصات: نرده شیشه ای و شیشه های اسپایدر 10میل و 10 میل لمینت