پروژه برج شاراکس کیش

مشخصات پروژه برج شاراکس کیش:

شیشه: نرده شیشه ای و شیشه های اسپایدر 10میل و 10 میل لمینت