حمام مستر _ آقای هلاکوئی

مشخصات پروژه حمام مستر _ آقای هلاکوئی:

پروفیل: 

یراق آلات: سیستم یراق آلات آلمانی معمولی

رنگ:

شیشه: سکوریت 10 میل