پروژه آقای بارز _ شیشه حمام

مشخصات پروژه آقای بارز _ شیشه حمام

پروفیل: 

یراق آلات: 

رنگ:

شیشه: لمینت 5 میل